စာရေးသူ၏ ကိုယ်ရေး အကျဉ်း

စာရေးသူ၏ အမည်ရင်းမှာ ထိန်လင်းရွှေ ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန် မြို့တွင် မွေးဖွားပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် တွင် အ.ထ.က (၁) ဒဂုံ မှ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး University Of Computer Studies (UCSY) , 15 Batch, Class of 2006 တွင် ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ၄ နှစ်တာ တက်ရောက်ပြီး B.C.Sc (Hons.) ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စင်္ကာပူ နိုင်ငံတွင် ၇ နှစ်ကျော် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဓိကအပိုင်းအားဖြင့် Web Application Development , iOS App Development ပိုင်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

IMG_0811

၂၀၁၇ တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး COMQUAS CO., Ltd ကို တည်ထောင်ကာ Mobile Apps များရေးစွဲခြင်း ၊ နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများ ပေးခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ဤစာအုပ် ရေးသားချိန်တွင် COMQUAS Co., Ltd တွင် CEO ရာထူး ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

၂၀၀၆ မှ စတင်ပြီး Saturngod အမည်ဖြင့် blog ရေးသားခဲ့ပါသည်။ https://blog.saturngod.net တွင် စာရေးသူ၏ ပုံမှန် ရေးသားသည့် စာများကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ စာရေးသူအား တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်လိုပါက saturngod@gmail.com ဆီ email ပေးပို့နိုင်ပါသည်။